Luftforsvarets Veteraner

Radarstation Skovhuse

Radarstation Skovhuse.

Flyradarstation Skovhuse (FRS Skovhuse).

Flyverdetachement Stensved (FLD Stensved).

Flyverdetachement 502 (FLD502).

Eskadrille 502 (ESK502).

Flyvestation Stensved

Flyvestation Skovhuse

Radarhoved Skovhuse (RH Skovhuse).

Periode: 23. november 1954 – 2. maj 2003.

Kaldesignal: LADYBIRD (1955 – 1998).

Udstyrstyper: AN/FPS-8 søgeradar (1954 – 1970).

                MPR søgeradar (1970 – 2003).

                                            AN/TPS-10D højdefinderradarer (1954 – 1958).

                                         AN/FPS-6A højdefinderradarer (1958 – 2003)

0Flyradarstation Skovhuses historie begynder egentlig helt tilbage i 1950, hvor den første primitive radar, Gamle ASTA, forsøgsvis var opstillet på Kulsbjerg i Sydsjælland. Da den nye station skulle placeres, valgte man imidlertid det nærliggende, men skovklædte Kalvebjerg i Skovhuse skov. Kalvebjerg havde fra gammel tid været udflugtsmål for de lokale landsbyfolk og bønder, der om sommeren holdt fester med musik og dans i den grønne skov. På Kulsbjerg blev der derimod etableret en radiobunker og opstillet nogle radioantenner.

Skovhuse blev oprettet og klarmeldt 23.november 1954 på Kalvebjerget i Skovhuse skov ved FKO befaling A 125 af 20 NOV 1954. Kasernen blev opført i Stensved 1955 og enheden fik navnet FLD Stensved. Kaldesignal blev (efter ændring) LADYBIRD. Stationen var underlagt østre flyvebasiskomando og blev forplejet ved flyvestation Værløse  og havde adresse: Flyradarstation Skovhuse, Hotel "Færgegården", Kalvehave , telefon: Kalvehave 196. 

Her vist på Værløse (FHS)

I slutningen af 1961 blev Skovhuse tilført endnu en radarstation, nemlig en mobil station, som fik betegnelsen Flyverdetachement 624. Det var for så vidt en god ide, fordi man derved fik en alternativ og mindre sårbar radar som supplement til den fast installerede station i Skovhuse. Men det var desværre også en dårlig løsning, for den radarstation, der var tale om, var den gamle AMES station fra Værløse, som Flyvematerielkommandoen havde gjort mobil.
I februar 1962 blev stationen afprøvet på en bakke i nærheden af herregården Sparresholm. Der var høj sne, og kun med stort besvær fik man bakset søgeradaren, højdefinderen og de 10 vogne, som stationen bestod af, på plads.
Efter nogle dages forsøg på at få materiellet til at virke, måtte man erkende, at søgeradaren kun havde opfanget ganske få fly, og højdefinderen virkede slet ikke.
Det blev den eneste øvelse med Flyverdetachement 624, som i 1963 blev afleveret til Flyvematerielkommandoen og siden hugget op.

I 1959 påbegyndtes opførelsen af et nyt radartårn - Rundetårn - som skulle bære  den Telefunken antenne, der næsten kunne fordoble rækkevidden på FPS-8 radaren. I den periode, hvor radaren nødvendigvis måtte stå stille under ombygningen, udlånte Flyvermaterielkommandoen en lille, mobil radar til stationen.

Det var en TPS-1D, som egentlig bestod af 3 kasser, der var monteret ovenpå hinanden, en antenne foroven og et pyramideformet telt, der beskyttede udstyret og den operatør, der sad og kikkede på et meget lille scope på den ene af kasserne.

Radaren blev opstillet på en bakke lidt vest for Skovhuse, og skønt dens effektivitet var meget ringe , viste man omverdenen, at selv om den store antenne stod stille, var der en radar igang med at holde øje med luftrummet.

Ved etableringen af NADGE-systemet fik Skovhuse Flyvevåbnets første 3 D radar, MPR fra det franske firma Thomson-CSF. Det betød en kraftig reduktion af personelstyrken, idet operativt personel blev overført til OC500 i Vedbæk. FLD Stensved blev fremover benyttet som kursuscenter, især Flyvevåbnets Specialskole og Hjemmeværnet gjorde meget brug af kasernen.

Ved reduktion af KVG i 1982 blev FSN Stensved nedlagt og kasernen blev overtaget af Hjemmeværnet. Samtidig blev FSN Skovhuse oprettet, som skulle fortsætte med administrationen af radarstationen og det tekniske personel. Det civile personel blev ansat ved Hjemmeværnet i tilsvarende stillinger som hidtil.

Skovhuse skulle dog fremover fungere som Control- and Reporting Post Manual (CRP-M). Hvis operationer af en eller anden årsag ikke længere var mulig fra bunkeren i Vedbæk, skulle en operationsdeling fra Vedbæk løse opgaverne fra Skovhuses operationsrum. CRP-M funktionen fortsatte til august 1998, hvor moderne teknologi (fjernbetjening af ARP Bornholms UHF-radioer fra CRC Skrydstrup samt interface af ARP Bornholms Martello-radar til udstyr på CRC Skrydstrup) gjorde det muligt at løse opgaven fra radarstationen i Skrydstrup.

Som en konsekvens af Forsvarsaftalen af 25. maj 1999 ændrede FSN Skovhuse den 1. januar 2001 status til Radarhoved (RH). På grund af Flyvevåbnets økonomiske situation (strukturratio-nalisering - STRUK 04) besluttede Flyvevåbnets ledelse ultimo marts 2003, at lukke RH Skovhuse. Radarhovedet blev lukket den 2. maj 2003 kl. 1015 ved, at Chefen for Flyvertaktisk Kommando, generalmajor Leif Simonsen, slukkede for strømmen til MPR-radaren.

I perioden fra november 2003 til april 2004 gik enhedens teknikere i gang med at nedtage MPR-radaren, den blev pakket ned, for at kunne bruges til reservedele til de MPR radarer, der stadig var i brug i NATO. Øvrigt materiel blev simpelthen skrottet. PL A.T. Mikkelsen forsatte med at være på enheden indtil JUN 2004, for at stå for nedtagning af det elektroniske materiel. Den 17. maj 2004 var der officiel afleveringsdag af hele operationsområdet til Forsvarets Bygningstjeneste. Området vartes og er under tilsyn af et lokalt firma (december 2007), da det endnu ikke er afhændet. Der foreligger en tinglyst klausul, der oplyser, at den tidligere ejer kan generhverve grunden for 20.000 kroner plus halvdelen af det, skoven er værd. Den oprindelige ejer var familien Knuth på Lilliendal Gods, men ejeren er nu hofjægermester, kammerherre Bernt Johan Collet, Lundby Gaard Gods.

CHEFER:

1954 - 55 KN F. Christensen

1955 - 63 KL/KN/MJ K.W. Rasmussen

1964 - 67 MJ E. Møller

1967 - 84 MJ K.W. Rasmussen

1984 - 87 MJ F.F. Jensen

1987 - 89 MJ S. Aa. Pedersen

1989 - 92 MJ C.G. Olsson

1992 - 98 MJ P.R. Clausen

1998 - 00 KN S. Mørup

2000 - 03 PL A.T. Mikkelsen. Forsatte indtil 2004 for afvikling af enheden.

Sven-Erik Sandberg 22.02.2020 20:22

MPR Radar er ikke af mærket Telefunken men af mærket Thomson CSF (Fransk radar).
Chef rækkefølgen. MJ K.W.Rasmussen havde 2 perioder, var også chef 1967-1984

Kaj Povlsen 23.02.2020 08:33

Tak for mail, du har ret. Korrektion er foretaget. Det er rart at få tingene på plads. Du er velkommen tilbage. Mvh.

Jørn 14.12.2018 15:31

Jeg var på kommandokontoret, hhv regnskabsførerens kontor 1. maj 1963 - 31. juli 1964.

Kaj Povlsen 14.12.2018 16:04

Tak for mail. Interessant. Har du billeder eller oplysninger om tiden fra dengang, så vil det være velkommen. Mvh Kaj Povlsen, mail:povelka@elvis.dk

Carl C. Jensen 07.09.2018 13:16

Jeg var me til at opstille AMES stationen. Forud var vi en flok på 10 - 15 personer som tog stort kørekort og specialkørekort til Federal. Hilsen OK C.C.Jensen

Ole Jul Larsen 03.04.2019 10:23

Var for 2 dage siden lige nede og kikke på Stensved og omegn hvor jeg var radartekniker på FLD502 fra 1961-1969 og jeg var også med til AMES epoken i snestorm.

Kaj Povlsen 07.09.2018 14:41

Tak for mail. Interesseret, har du billeder eller mere stof fra den tid, så vil vi gerne have en kopi. Mvh Kaj Povlsen, mail povelka@elvis.dk

Kaj Povlsen 25.02.2018 08:25

Hej Ivan. Tak for oplysningen. Husk oplysninger og især fotos er altid velkomne. Mvh Kaj

Kaj Povlsen 25.02.2018 08:15

Hej Ivan. Tak for oplysningen. Hvis du har flere og gerne fotos er jeg modtager.
e-mail: povelka@elvis.dk. Mvh Kaj

Ivan Toft 24.02.2018 14:27

Den nævnte TPS-1D blev vist senere brugt som radartræner på Konstabelskole, sammen med FPS 8 , måske fra Multebjerg.

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...