Luftforsvarets Veteraner

Radarstation Multebjerg

Radarstation Multebjerg

Enhedsbetegnelse: Flyradarstation Multebjerg (FRS Multebjerg).

Flyverdetachement Multebjerg (FLD Multebjerg).

Flyverdetachement 501 (FLD501).

Eskadrille 501 (ESK501).

Radarhoved Multebjerg (RH Multebjerg).

Placering: 5600N 1219E, Multebjerg i Grib Skov.

Periode: 23. november 1954 – .

Kaldesignal: SHYLOCK (1955 – 1982).

Udstyrstyper: AN/FPS-8 søgeradar (1954 – 1970).

LORD søgeradar (1970 – ).

AN/TPS-77 søgeradar (2007 – ).

AN/TPS-10D højdefinderradarer (1954 – 1958).

AN/FPS-6A højdefinderradarer (1958 – ).

Landbolyst. (Foto HAS)

Den 30. november 1951 blev det besluttet at bygge en radarstation på Høje Sandbjerg vest for Vedbæk. Denne placering blev den 20. september 1952 ændret til Multebjerg i Ostrup skovpart i Gribskov. Byggearbejderne blev i december 1953 udbudt i licitation og allerede i januar 1954 tog byggeriet sin begyndelse.
Den første vagt, som var udstationeret fra Flyvestation Værløse, blev etableret i operationsområdet den 29. juni 1954 samtidig med, at de første tekniske installationer blev påbegyndt. Omkring det samme tidspunkt gik man i gang med at bygge kaserneområdet ved Kagerup station. Da kasernen endnu ikke var færdig, fik man midlertidig adresse på Landbolyst ved Kildeport trinbræt.

(Foto HAS)

Den 31. oktober 1955 var bygningen af kasernen i Kagerup så vidt fremskredet, at man kunne forlade Landbolyst og flytte ind i de nye bygninger. Da kostforplejningen imidlertid ikke var klar endnu, indgik man kontrakt med Kagerup kro om forplejning af detachementets personel i perioden 31. oktober 1955 til 12. januar 1956.

TPS-10D her vist på FLD 602

Den 23. november 1954 oprettedes Flyradarstation Multebjerg med kaptajn J. H. Hansen som chef og 16. maj 1955 blev stationen operativt klarmeldt med en FPS-8 søgeradar og to TPS-1OD højdefindere og opererede indtil 1966 under kaldesignalet SHYLOCK.  Den 1. januar 1957 ændredes navnet på stationen til Flyverdetachement 501, og den 1. september 1970 fik enheden som helhed betegnelsen Flyvestation Kagerup, og selve radarstationen blev benævnt Eskadrille 501.

Personel pr. 25. april 1955:

FL II (R)        K.C. Jensen-Whitt 

FL II (R)        M.T.E. Friedel 

FL II (R)        E. Qwist 

OS                 G.O.E. Gyldelholm 

OS                 J. Breinstrup 

SG                 L.E. Kjeldsholm 

SG                 L.G. W. Ranfeldt 

SG                 H.A. Schrøder 

SG                 Chr. Gundelach 

SG                 B.O. Steffensen 

SG                 P. Henriksen 

SG                 P.H. Jacobæus 

MG  209247 - 334 - 342 - 343 - 344 - 349 - 360 - 375 - 379 - 410 - 414 - 415 - 425 - 427 - 468 - 475 - 481 - 489 - 210543.

I 1958 blev de to TPS-10D højdefindere erstattet af de meget bedre FPS-6ere, men den første større ændring skete, da FPS-8 radaren i 1959 blev forsynet med en meget større antenne, fremstillet hos Telefunken i Tyskland. Resultatet var en næsten fordobling af radarens rækkevidde, samt at Multebjergs billede fra 1960 også kunne aflæses i luftværnsartilleriets ildledercentral i Ejbybro i Rødovre. 

I 1967 besluttede Flyverkommandoen (FLK), at der fremover skulle uddannes stampersonel til jagerkontrollører, det havde indtil været officerer. Den 19. februar 1968 startede det første hold, som var på ni elever.  Da NADGE-uddannelserne skulle planlægges og det ville kræve en stor undervisningsmæssig indsats besluttede FLK at oprette en selvstændig skole i Kagerup, som fik navnet Flyvevåbnets Kontrol- og Varsling skole. Skolen blev ”nedlagt” den 31.marts 1977 som følge af KVG oprettelse knap 2 år forinden Skolen blev nu organisatorisk underlagt KVG.

Ved NADGE-systemets indførelse ved OC500 blev alt operativt personel fra ESK501 overflyttet til Vedbæk, hvilket gav så god plads i Kagerup, at man 1.november 1977 kunne påbegynde uddannelsen af alle værnpligtige, der fremover skulle gøre tjeneste ved KVG-enheder. I 1979 blev uddannelsen udvidet til også at omfatte alle konstabelelever, der skulle forrette operativ tjeneste ved KVG.

De drastiske nedskæringer af K&V systemets havde den konsekvens, at FSN Kagerup den 1.oktober 1982 blev nedlagt, det civile personel blev afskediget og det miltære personel fik mulighed for at blive overført til andre enheder. De operative uddannelser blev overført til FLD601 Skagen og rekrutuddannelsen blev lagt ud til de store flyvestationer.

Multebjerg fik nu status som Radarhoved og skulle fremover administreres af ESK500 i Vedbæk. Da Vedbæk lukkede i 2006 blev Multebjerg et selvstændigt radarhoved under Air Conrol Wing indtil lukningen 18. januar 2011.

Chefer: 

1954 - 57       Kaptajn J.H. Hansen 

1957 - 59       Kaptajn J.G. Bergh 

1959 - 60       Flyverløjtnant A. Sørensen 

1960 - 62       Major H. Høy-Hansen 

1962 - 66       Oberstløjtnant E. Rostrup 

1966 - 70       Major C.E.O. Jensen 

1970 - 78       Major J.P. Andersen

1978 - 82       Major E. Jung. 

1982              Underlagt OC 500          

Ejvind Tarp 31.03.2020 12:20

Jeg gjorde tjeneste på FLD 501 fra april 1964 til oktober 1964, hvor stationen blev nedlukket for vedligeholdelse. Det var et skønt sted at gøre tjeneste.

Ivan Toft 24.08.2019 15:38

FPS-8 fra 501 blev flyttet til FLSP til undervisningsbrug, antenne placeret på et ståltårn ved bygning 131. Jeg har set den startet op, ikke noget brugbart.

Bjørn Kofoed 30.07.2018 18:38

Jeg var på multebjerg radar station fra 1961 til jan. 1963. Jeg hedder Bjørn Kofoed havde nr. 491025.Er der nogen fra dengang,ville det være sjovt at høre fra.

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...