Luftforsvarets Veteraner

GCI-Station Karup

AMES 14 søgeradar med antennen monteret på siden af roterende kasse. Radaren havde en dårlig dækning (Foto FHS)

GCI-station Karup

Ground Controlled Interception

Enhedsbetegnelse: GCI-station Karup.

                       Flyradarstation 1, Karup & Flyradarstation 2

                       Placering: 5618N 0907E, Flyvestation Karup ved                                        hangar 19 & bunker 1137                                          

                       Kaldesignal: SHOWBOAT & BASHFUL

                       Udstyrstyper: AMES-14 søgeradar og AMES-13                                          højdefinderradar,TPS-1D søgeradar, TPS-10D                                            højdefinder.

                       Periode: 3. september 1951 – 19. juni 1956. 

 I løbet af sommeren 1951 blev AMES-14 og AMES-13 opstillet i området ved den nu nedrevne hangar 19 på flyvestation Karup, ligesom to tyske bunkere (1404 og 1406) i samme område blev anvendt som operations- og nødstrømsbunker. I foråret 1954 gik Flyvematerieltjenesten i gang med at montere en radarstation i den øverste etage af Bunker 1137. Søgeradaren, en TPS-1D, blev placeret på bunkerens tag. Radaren fungerede imidlertid ikke ret godt, men blev alligevel overdraget til operationelt brug – primært til uddannelsesformål – den 22. oktober 1954. Stationen blev betegnet som ”Flyradarstation 2, Karup”, medens stationen ved Hangar 19 blev benævnt ”Flyradarstation 1, Karup”. Begge stationer anvendte kaldesignalet SHOWBOAT, men Flyradarstation 2 vides tillige at have brugt kaldesignalet BASHFUL. AMES-14 søgeradaren ved Flyradarstation 1 udbrændte natten til den 12. november 1954. Brandårsagen blev aldrig fundet, men blandt personellet var man ikke i tvivl om, at det var noget med et tæppe eller tot tvist, der var blevet glemt på en elektrisk varmeovn. Det blev besluttet at klargøre en reserveradar, som stod på lager ved Flyvematerieltjenesten i Værløse. Da radaren nåede frem til Karup, viste det sig imidlertid, at gearkassen ikke virkede, hvorfor udstyret blev sendt retur til reparation. I februar 1955 var reserveradaren blevet repareret, men den blev under transporten til Karup involveret i et færdselsuheld ved Lillebæltsbroen og måtte atter sendes retur til Værløse. Mens AMES-14 søgeradaren således var sat ud af spillet i adskillige måneder, forsøgte man operationelt at udnytte højdefinderen ved Flyradarstation 1 sammen med søgeradaren ved Flyradarstation 2. Resultaterne var dog ikke særlig gode. Flyradarstation 2 fik senere sin egen højdefinder, en TPS-10D, som blev placeret i et tårn ved siden af Bunker 1137. Da den permanente radarstation i Skagen blev operationel i januar 1956, blev Flyradarstation 1 og 2 nedlagt den 19. juni 1956.

Personel pr. 3. september 1951:

Kaptajnløjtnant                J.H. Hansen

Løjtnant (R)                       E. Jung

Løjtnant (R)                       H. Møller

Flyvermath                       K.A. Hansen

Flyvermath                       A.E. Wiese

Flyvermath                       P.L. Andersen

Chefer GCI Karup:

1951 - 54  Løjtnant/kaptajnløjtnant E. Jung, 1954 - 56 Kaptajnløjtnant T.N. Engelstedt

Ames 13 højdefinder var placeret ovenpå på en bunker, i baggrunden Hangar 19. Højdefinderen var, bortset fra antenne og scoper, identisk med AMES 14 søgeradaren. Når Ames 14 og 13 opererede på samme station benævnte englænderne stationtypen som AMES 21 ( Foto Knud O. Sørensen)

TPS-1D her vist på Kelsnor (Foto FHS)
TPS-1D her vist på Kelsnor (Foto FHS)
TPS-10D her vist på Skrydstrup
TPS-10D her vist på Skrydstrup

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...