Luftforsvarets Veteraner

Centralflyvekontrol Kastrup

Centralflyvekontrol KASTRUP

Enhedsbetegnelse: Centralflyvekontrollen.

Military Air Traffic Control Centre (MIL/ATCC).

Flyverdetachement 515 (FLD515).

Eskadrille 515 (ESK515).

Placering: 5537N 1239E, Maglebylille ved Kastrup lufthavn.

                                           NAVAIRs bygning i Kastrup Lufthavn

Periode: 1. maj 1953 –

Kaldesignal: DENMIL.

COPENHAGEN CONTROL.

Eskadrille 515 er den yngste og mindste enhed, der blev underlagt KVG 1. marts 1995, indtil da var den underlagt FTK. Derfor er eskadrillen den eneste KVG enhed, der ikke har en flagermus som symbol i dens heraldiske mærke, men en jagtfalk. Forgængeren, Centralflyvekontrollen, blev oprettet  4. marts 1950 på den daværende Luftmarinestation København. Funktionen flyttede 15. december 1951 til OC Øst på Flyvestation Værløse, men kom aldrig til at fungere som andet end meldecentral for den militære flyvekontroltjeneste. Den første egentlige militære områdekontrolcenter, Military Air Traffic  Control Center ( MIL/ATCC) blev oprettet 1. maj 1953 og placeredes i BK 1137 Karup. Opererede her under navnet DENMIL. I 1973 flyttedes kontrolcentralen til Kastrup og fik betegnelsen FLD515, som i 1993 ændredes til ESK515. Eskadrillen  hører organisa-torisk under Air Control Wing, der står for den militære luftradarovervågning af Dan-mark. Kontrolcentralen fik i 1988 nyt udstyr, der blev opgraderet i 1995. I 2007 var en ny kontrolcentral færdigbygget, og efter omfattende afprøvninger og godkendelse af Statens Luftfartsvæsen blev den taget i brug natten mellem den 28. og 29. december 2007.

ESK515 er Flyvevåbnets flyveledereskadrille.  Eskadrillen har til opgave at lede det militære luftrum i tæt samarbejde med det det civile firma NAVAIR, der har til opgave at lede den civile lufttrafik.. Fysisk er eskadrillen placeret i NAVAIRs bygning i Kastrup Lufthavn.

Luftmarinestation København

Da man i sin tid oprettede eskadrillen, havde man i Danmark mange militære fly, og civil lufttrafik var ikke særlig udbredt. Nu er situationen omvendt, og de militære flyveledere kontrollerer derfor ikke længere kun militære fly, men hjælper med at lede den civile flytrafik. Eskadrillen er bemandet 365 dage om året, 24 timer i døgnet. For at få den turnus til at løbe rundt er ESK 515 normeret med flyveledere og flyvelederassistenter.

Opgaverne er  i dag blandt andet flyveplans behandling og flyveinformationstjeneste (Denmil) i dansk luftrum til militære fly, der flyver VFR (Visual Flight Rules). Til dagligt flyver danske F-16, tyske Tornadoer, træningsfly og helikoptere. Af dem ikke mindst redningshelikopterne, der sørger for ekstra mange vågne nætter om året. Når der afholdes diverse øvelser ved Søværnet og Hæren, er der også ofte udenlandske fly deployeret til danske flyvestationer. Der ydes flyveinformationstjeneste, som kan være melde- og alarmeringstjeneste, vejr og trafikmeldinger. Kort sagt assisteres piloten med alle tænkelige informationer.

ESK 515’s flyveledere indgår i den civile turnus og kan lige så godt styre civile som militære luftfartøjer. Det gør, at der er et godt kendskab til trafikafviklingen i dansk luftrum, og det er en fordel, når militæret skal bruge luftrummet til træningsflyvning. 

Leif Christensen 01.11.2018 08:41

Ja, i begyndelsen af 70'erne og nogle år frem var vi flere fra ESK 500 som gjorde tjeneste her og formidlede flyveplansoplysninger til resten af K&V enhederne -

Jan Schunck, PS 01.11.2018 07:57

Hvor er billedet taget. Det ligner ikke noget jeg kender.

Flemming Vestergaard 17.11.2018 12:51

Det er CATCAS kontrolcentralen taget i brug sidst i 80'ene.

poul j nielsen PAPA JULIET 31.01.2018 21:29

JEG SYNES NU FLAGERMUSEN PASSEDE BEDRE TIL JOBET PENS.MAJOR OG VAGTLEDR

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...