Luftforsvarets Veteraner

Air Control Wing

Air Control Wing (ACW)

Forsvarsaftalerne i 1999 og 2004 medførte store ændringer for Flyvevåbnet (FLV), der blev gået til "stålet". FLV skulle i den fremtidige struktur bestå af fem  operative WINGS placeret på de tre jyske flyvestationer:

               • Air Control Wing (Karup)

               • Combat Support Wing (Karup)

               • Air Transport Wing (Aalborg)

               • Fighter Wing (Skrydstrup)

               • Helicopter Wing (Karup)

Den landbaserede radarstruktur kom til at omfatte et stationært luftoperationscenter (CRC) på Flyvestation Karup (FSNKAR) samt to stationære radarhoveder (RH) i henholdsvis Skagen og på Bornholm samt et mobilt radarhoved ved Skrydstrup. På FSNKAR blev der endvidere oprettet et mobilt operationscenter (MACC) med dertil en langtrækkende mobil radar.

Radarhoved Skagen

Air Control Wing (ACW) er ansvarlig for militær overvågning af al flytrafik, civil og militær i dansk og tilstødende luftrum. Dette sker fra et luftoperationscenter (CRC) på FSNKAR.

Tre radarhoveder i Skagen, Skrydstrup og på Bornholm med hver en stor langtrækkende radar leverer data til CRC. Flere mindre radarer er ligeledes med til at danne det komplette radarbillede. Radarhovederne har teknikere på vagt døgnet rundt til at sikre, at der konstant sendes et opdateret radarbillede til CRC.

ACW har tillige et mobilt operationscenter, som med et højt beredskab kan indsættes, hvor Folketinget og Forsvarets ledelse ønsker det. Dette operationscenter kan løse de samme opgaver som CRC. Det mobile operationscenter opererer fra mobile containere, og er udrustet med en langtrækkende radar af typen AN/TPS-77 (produceret af Lockheed Martin), samt et antal kortrækkende radarer.

Eskadrille 515 i Kastrup lufthavn, som er bemandet med militære flyveledere og flyvelederassistenter, primære opgave er at være FLV og ACW's "forbindelsesofficerer" til NAVIAIR. Dette for at sikre at Flyvevåbnet tildeles luftrum til at manøvrere i i forbindelse med øvelser og ved indsættelse af afvisningsberedskabet.

Fighter Wing

Control And Reporting Centre Karup (CRCKAR) varetager overvågningen af det danske luftrum.CRCKAR har til hovedopgave at varetage suverænitetshåndhævelsen af dansk luftrum. Enheden identificerer alle fly i dansk territorium og iværksætter eventuelt afvisning af ukendte fly, der krænker dansk suverænitet. Endvidere yder enheden støtte til civile fly der måtte have brug for eksempelvis visuel inspektion i forbindelse med opståede nødsituationer.

RAC-3D

Mobile Air Control Centre (MACC) er FLV's mobile luftovervågningsenhed, som kan opstilles overalt i verden, hvor det kan varetage et luftbillede og lede både militær og civil flytrafik.

MACC har en langtrækkende AN/TPS-77 radar samt et antal RAC-3D radarer til rådighed. Disse sensorer er koblet op til et mobilt hovedkvarter, der er designet til udføre samme rolle som CRCKAR overalt, hvor det bliver indsat. AN/TPS-77 kan pakkes ned og tages med på internationale missioner for at skabe luftbillede for vores egne og/eller NATO fly. Den kortrækkende mobile radar RAC-3D kan bruges ved øvelser og i missionsområder.

Enheden modtager og videresender luftbillede og en række andre informationer på kendte link-systemer som Link 1, Link 11 og Link 16. Enheden er ydermere udstyret med NEC CCIS til informationsformidling, rapportering og Command and Control formål.
De digitale F-16 link radiomaster, som er placeret rundt i Danmark, er opstillet med henblik på udveksling af sikrede taktiske data mellem jordstationer og fly.

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...