Luftforsvarets Veteraner

GCI-Station Kelsnor

TPS-1D på Fakkebjerg (Foto FHS)

GCI-station Kelsnor

Ground Controlled Interception

Enhedsbetegnelser: GCI-station Kelsnor.

Flyverdetachement 611.

Placering: 5444N 1042E, Fakkebjerg, Langeland.

Periode: 9. januar 1953 – 25. november 1955.

Kaldesignal: PENGUIN.

Udstyrstyper: TPS-1D søgeradar og TPS-10D højdefinderradar.

I november 1952 gik Flyvematerieltjenesten i gang med at klargøre udstyret på Fakkebjerg (37 meter over havet). Der var vanskeligheder, Flyverkommandoen skrev følgende:

" Forsvarets Bygningstjeneste henleder opmærksomheden på, at der ikke må foretages nogen form for gravearbejde på Fakkebjerg uden efter forudgående aftale med Forsvarets Bygningstjeneste og Geodætisk Institut af hensyn til det der anbragte uerstattelige trigonometriske punkt med en række ikke synlige bipunkter".

Men arbejdet gik igang og søgeradaren blev opstillet ved siden af Søværnets kystradar, medens scoperne blev installeret i samme bunker, som Søværnet benyttede. Stationens højdefinder lod vente længe på sig, idet den først ankom til enheden i slutningen af 1953.

Spormeldinger blev sendt pr. telefon til SOC Øst Værløse, hvor de blev plottet.

Der var ganske få personer tjenestegørende på GCI station Kelsnor. Månedsrapporten pr. 31. marts 1953:

Løjtnant (r)  H. Møller

Fl. ljt. 2 (r)    P.O. W. Larsen (mødt 30. marts 1953)

Sergent       A.E. Wiese

Math            H.W. Lorentzen

Math            A. Jensen

Menig          1945/ Frederiksen

Menig          1948/ Jensen

Menig          2129/ Nielsen

Da GCI station Skrydstrup var færdig den 27. oktober 1955, blev GCI Kelsnors udstyr nedtaget og materiellet returneret til Værløse. Personellet blev den 25. november overflyttet til stationen i Skrydstrup, som samtidig begyndte døgndrift.

Flyvevåbnet beholdt imidlertid ét scope i bunkeren på Fakkebjerg med radarinput fra Søværnets kystradar. Det blev besluttet, at radarstationen i Skrydstrup kontinuerligt skulle udstationere personel til tjeneste på Langeland for at varsle om fly i lav højde til SOC Karup. Tjenesten, der blev varetaget af fire operatører, foregik indledningsvis med 14-dages udstationeringsperioder, men da den faste forbindelse mellem Fyn og Langeland i midten af 60-erne blev etableret, ændredes udstationeringsperioden til én uge. 

Ved indførelsen af NADGE blev det besluttet at nedprioritere tjenesten, da sporene ikke kunne rapporteres automatisk. Da OA-99 scopet desuden ikke kunne bruges sammen med Søværnets nye radar, var det uigenkaldeligt slut. Den 2. november 1972 afhentede teknikere fra Skrydstrup det gamle veltjente scope.

TPS-10D højdefinder her vist Flyvestation Skrydstrup maj 1955

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...