Luftforsvarets Veteraner

NIKE 1959 - 1983

NIKE 50 års jubilæum.

Den 2. februar 1959 blev den første  NIKE raketafdeling oprettet på Fort Bliss, El Paso, Texas. Den nye raketafdeling bestod af en afdelings stab og fire batterier, der efter hjemkomsten skulle indgå i Sjællandske Luftværnsregiment som 10. Luftværnsafdeling og blive grundstammen i Københavns Luftforsvar. Afdelingen fik hjemsted i Avedøre lejren med oberstløjtnant Hans G. Hansen som chef.

Batterierne blev placeret således:

Batteri 1  Gunderød (Nordsjælland). Chef: kaptajnløjtnant Bertel P.J. Faaberg.

Batteri 2  Kongelunden  (Amager). Chef: kaptajnløjtnant Peter Ø. Nielsen.

Batteri 3  Sigerslev (Stevns). Chef: kaptajnløjtnant Torben Bonde.

Batteri 4 Tune (ved Roskilde). Chef: kaptajnløjtnant(R) Svend E. Nielsen.

I Forsvarsministeriet blev det 25. september 1961 bestemt, at batterierne skulle overføres til Flyvevåbnet og benævnes Luftværnsgruppen (LVG). Batterierne ændrede betegnelse til Eskadrille (ESK) 531-534.

Luftforsvars Veteraner (LUFTVET) besluttede, at 50 året for oprettelse af NIKE systemet skulle fejres på Flyvestation Skalstrup den 2. februar 2009 med følgende program: 

  • Ankomst, kaffe m. brød. Kaptajn Aase Schioldan
  • Velkomst. Major Kaj Larsen
  • Forsvaret - Flyvevåbnet. Stabschef Flyvertaktisk Kommando,                                                 brigadegeneral M.A.L.T. Nielsen
  • Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS). Leder af FLYHIS seniorsergent Lars  Søe       Jensen
  • Filmen Blå Alarm. Major Kaj Larsen
  • Frokost og kammeratlig samvær. Kaptajn Aase Schioldan
Brigadegeneral M.A.L.T. Nielsen
Brigadegeneral M.A.L.T. Nielsen
Seniorsergent Lars Søe-Jensen
Seniorsergent Lars Søe-Jensen

Dagen blev fejret med deltagelse af 107 personer, hvoraf  de ca. 60 havde været med fra starten. Selve  dagen vil vi lade en af deltagerne, Bent Hansen (Oversergent indtil 1961 ved 2. batteri) beskrive her:

"At tænke sig" er et anvendt udtryk som klumme i en kendt avis. At tænke sig, at en større gruppe af gamle soldierfellows kan tromles sammen til et 50 års jubilæum, - det er vel nærmest historisk !

Det var imidlertid netop det, der skete den 2. februar 2009, hvor Flyvestation Skalstrup slog portene op og bød velkommen til en større gruppe fra den hedengangne " Nikeraket-afdelingen" og til medlemmer af "Luftvet".

Jeg skal love for, at det blev en begivenhed. Det var en succes, som i første omgang må tilskrives gode kræfter ved major Kaj Larsen og kaptajn Aase Schioldan. De tog dette initiativ, sendte en invitation og "beordrede til at stille op", og se til, at der blev reflekteret positivt. De hæderkronede kom fra nær og fjern, ja en flok så stor, at den i sig selv kunne udgøre en kampenhed, - når lige bortses fra, at gennemsnitsalderen lå vel op mod de syvtifem, men en hurtig omskoling, og vi ville måske være klar som en combat support group.

Det var forventningsfulde deltagere. Interessant at se og selv føle, hvordan vi "lige skulle se hinanden ad"! Jamen er det ikke, og hvad er det nu du hedder, og nu kan  jeg genkende, og kan du huske det og det!!! Der var store smil på læben, der var oprigtig gensynsglæde og der var en fornemmelse af samhørighed og loyalitetsfølelse. Det var en god og positiv oplevelse.

Vi blev modtaget på behørig vis, og derefter indtog vi - en flok på over 100 aktive emeritusser - auditoriet. Efter indledende velkomst og en orientering om dagens program, blev ordet givet til stabschef M.A.L.T Nielsen, der gav en bred, interessant og professionel orientering om forsvaret "før og nu", og om de udfordringer, som forsvaret, i særdeleshed flyvevåbnet, står overfor. Derefter tog seniorsergent Lars Søe-Jensen over med et stærkt engageret indlæg om Flyvevåbnets Historiske Samling, om museet i sin helhed, og om den klare opbakning fra øverste ledelse til Flyhis. fortsatte beståen og udbygning. Så var det næste punkt på programmet, og til glædelig overraskelse fik vi vist filmen "Blå Alarm". Denne særlige oplevelse var med til at genkalde minderne fra Nike uddannelsen tilbage i 1959 - og til Fort Bliss og omegne. Der faldt mange muntre bemærkninger. En nærmere beskrivelse af opholdet i Texas og de personlige oplevelser, der fulgte heraf, ville være passende,  men derom læses bedst i bogen "Luftfartsgruppens Historie, Nike i Danmark" udgivet i 2008.

Deltagerne
Deltagerne

Deltagerne


Frokost og samvær
Frokost og samvær
Eskadrille 531
Eskadrille 531
Eskadrille 532
Eskadrille 532
Eskadrille 533
Eskadrille 533
Eskadrille 534
Eskadrille 534
Staben
Staben

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...