Luftforsvarets Veteraner

AA-4 Mk.6 Radar

Anti Air Craft (AA) 4 Mk. 6 Radar Søge og Taktical. Range: 120 km +/- 1 Km. Output 600 kw. Bemanding: 4 prs. Kunne levere data til SCR 584 Fire Control system med fire 90mm Luftværnskanoner.

FL 1. E. Jung. 1951-1954

Efter anmodning fra Flyvevåbnet giver Hærkommandoen den 9. marts 1953 tilsagn  om at udlåne en AA-4 Mk.6 canadisk radar til Flyvevåbnet. Forsvarets Krigsmaterielforvaltning  betinger dog i skrivelse til Flyverkommandoen, at til reparation, vedligeholdelse og delvis betjening skal medfølge personel fra forvaltningen. Flyverkommandoen bestemmer, at den skal opstilles på Flyvestation Karup, hvortil den ankommer den 25. marts 1953 og betragtes der som midlertidigt supplerende udstyr til AMES stationen, der havde et stort behov for et meget tiltrængt eftersyn. Mk6 radaren blev placeret ved Ground Controlled Interception (GCI) Karup på bunker 1414, nordvest for hangar 24 og kalibreringsflyvninger blev 28. marts 1953 påbegyndt.

Det var hensigten efter forsøg, senere at få mulighed ved hjælp af radarsæt af denne type opstillet de rigtige steder at skabe en bedre radardækning over Danmark, især mod de lavtflyvende fly.  Chefen for GCI Karup FL 1  E. Jung Pedersen meddeler til Vestre Flyvebasiskommando  i sin evaluering af  radarsættet dateret 4. maj 1953, at Mk6 radaren havde en bedre dækning i højden end AMES 14, men var ikke særlig effektiv imod mål i lav højde i den nuværende stilling,  dækningen ville efter hans mening kunne udnyttes bedre et andet steds.

Hørløkke

KN. F.Christensen. 1952-1954

Den 12. maj 1953 aflægger chefen for GCI Skrydstrup KN Frants Christensen besøg ved GCI Karup og bliver meget begejstret over Mk6eren, der efter hans mening var meget bedre end den ASTA, der var på Skrydstrup stationen. Han sender skrivelse til Flyverkommandoen,  hvori han foreslår, at AA-4 Mk.6 på GCI Karup bliver overflyttet til GCI Skrydstrup.

Flyverkommandoen imødegår anmodningen og radaren bliver overflyttet den 20. juli 1953.

Den 11. august 1953 bliver AA-4 Mk.6 operativ, men skal grundet kun eet scope . anvendes som jagerføringsstation og den GAMLE ASTA  skal fortsat operere som varslingsstation. Mk6eren bliver opstillet ved kontroltårnet på Flyvestation Skrydstrup og vedligeholdelse mv. foretages fortsat af Forsvarets Krigsmaterielforvaltning. 

Under NATO øvelsen HEADS UP september 1953 bliver MK6eren under ledelse af LT K. Worsøe flyttet til Bangsbo fortet ved Frederikshavn. Formålet var at etablere forbindelse til det norske kontrol- og varslingssystem og det lykkedes udmærket. Den 1. oktober 1953 returnerer radaren til Flyvestation Skrydstrup, hvor den bliver flyttet til Hørløkke, da GAMLE ASTA er brudt sammen.

I Bæk Skov lidt nord for Flyvestation Skrydstrup er man ved at bygge en ny permanent radarstation (FLD 602) og den bliver klar 27. oktober 1955. AA-4 MK.6 radar tid i Flyvevåbnet er nu ved sin afslutning, den har været en god og vel fungerede radar. Midt i januar 1956 pakkes den ned og afgår til Hvorup Kaserne, hvor den indgår i et af Jyske Luftværnsregiments 40mm luftværnsbatterier.

( Fotos og tekst er fra Hans A. Schrøder fortræffelige bog "LUFTFORSVARETS GRÅ EMINENCE").

3. Rekrutbatteri, Jyske Luftværnsregiment 1969-70. Bemærk den nye antenne.

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...