Luftforsvarets Veteraner

Eskadrille 531 HAWK

ESKADRILLE 531 

Forsvarsaftalen af 1981 omfattede bl.a. afløsning af NIKE med lejet, amerikansk HAWK materiel. Det lejede HAWK materiel blev hentet i USA i foråret 1983 og derfra sejlet til Køge. HAWK ESK 531 blev oprettet d. 1. marts i 1983 i Tune ved Roskilde og får delvis operativ status 1. november 1984. 

HAWK enheder flyttede fra Sjælland

Den 15. august 1985 fik personellet i eskadrillen fast tjenestested i Odense og administrationen flyttede til interimistiske faciliteter på Odense Kaserne.

Da der stadig var politiske problemer i forbindelse med etableringen af de endelige stillingsområder ved Højstrup, blev HAWK materiellet samtidig kørt over Fyn og opstillet midlertidigt i det sydlige Jylland for at deltage i luftforsvarsøvelser. 

Modstand mod HAWK i Langeskov Kommune

På grund af det politiske tovtrækkeri om godkendelsen af lokalplanen for Højstrup, ville anlægsarbejderne blive væsentligt forsinket, hvorfor Forsvarskommandoen var nødt til at leje arealer andre steder på Fyn til midlertidig opstilling af eskadrillerne.

Den 19. juni 1985 orienterede borgmester Carl Erik Jepsen på et lukket møde i Langeskov Kommunalbestyrelse om en henvendelse fra Forsvarskommandoen om midlertidig opstilling af Eskadrillerne 531 og 532 i to år på godset Rønninge Søgårds jorder.

I midten af september 1985 var de to eskadriller imidlertid færdig med øvelserne i Jylland og skulle nu “hjem til Fyn” Men både det endelige stillingsområde ved Højstrup og det midlertidige ved Rønninge Søgård afventede stadig politisk godkendelse og igangsætning af de efterfølgende entreprenørarbejder. 

Modstand mod HAWK i Nyborg Kommune

Forsvarskommandoen var nødt til at finde en mark på Fyn, hvor de to HAWK eskadriller kunne opstilles i en “midlertidig-midlertidig” feltmæssig stilling, indtil det midlertidige stillingsområde ved Rønninge Søgård var klar til indrykning.

Da forsinkelserne på Rønninge Søgård projektet blev erkendt, ansøgte Forsvarskommandoen Nyborg Kommune om tilladelse til at leje afhøstede marker på Juelsberg Gods ved Regenstrup nord for Nyborg i perioden 15. september til 15. november 1985. Landbrugsministeriet meddelte, at dette ikke ville stride imod landbrugspligten.

20. juli 1987 må enheden igen flytte. Denne gang til Haderslev Kasernes øvelsesplads da lejekontrakten med Rønninge Søgård er udløbet.

15. september 1987 Eskadrille 531 flytter til Højstrup bortset fra 18 skarpe raketter, som ankom dagen efter. Raketkortegen havde eskorte af færdselspolitiet fra Odense og blev modtaget af Nyborg politi ved motorvejsafkørslen i Hjulby. I stedet for at dreje mod Juelsberg fra Odensevej, fortsatte kortegen ind mod Nyborg og kørte ad Frisengårdvej til Skaboeshuse og Nordenhuse, inden den nåede Regenstrup af bagvejen.

Da Eskadrille 531 endelig i september 1987 rykkede ind i de færdige stillingsområder på Højstrup Øvelsesplads var det for personellet en stor lettelse at vide, at deres omflakkende tilværelse nu var slut, de havde nu den længe savnede faste hjemmebase, hvorfra deres øvelsesvirksomhed, som mobil enhed udgik. 

CHEFER FOR ESKADRILLE 531

Major           Niels H. Jochumsen     01 MAR 1983 - 30 APR  1986

Major           J. Flemming Jørgensen 01 MAJ  1986 - 12 DEC  1989

Major           KimP.B.Sonneby           13 DEC 1989 -  30 APR  1992

Kaptajn        Jens G. Nielsen fg. chef 01 MAJ  1992 - 30 MAJ  1992

Premierløjtnant Jan F. Nielsen fg. chef 01 JUN  1992 - 31 AUG  1992

Kaptajn       Mogens S. Nielsen         01 SEP 1992 - 30 SEP 1993

Kaptajn       Jan F. Nielsen                 01 OKT  1993 - 28 JUN  1996

Major          Freddy B. Christensen (Binau) 29 JUN  1996 - 30 JUN  1999

Major          Jens G. Lindvig              01 JUL   1999 - 31 DEC  2000

Åbning af missile container
Åbning af missile container
Loader arbejder
Loader arbejder
Missile transfer
Missile transfer
Generator
Generator
CWAR
CWAR
ASP pokal overrækkes
ASP pokal overrækkes

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...