Luftforsvarets Veteraner

Eskadrille 532 HAWK

ESKADRILLE 532

Det fynske luftforsvar blev forstærket i væsentlig grad i 1985 med ankomsten af to kampklare eskadriller med luftværnsraketter af typen HAWK. De stod i en stilling på det militære øvelsesområde ved Højstrup i Odenses vestlige udkant, hvorfra de året rundt indgik i det danske luftforsvarsberedskab. De benævnes i flyvevåbnet som Eskadrille 531 og Eskadrille 532. 

Men hvordan fik Fyn disse luftværnsraketter?

Det fik Fyn fordi et politisk flertal i Folketinget i 1981 blev enige om at forbedre det danske luftforsvar ved at stationere to HAWK eskadriller ved Odense. Selv om det bevillingsmæssige og personelmæssige grundlag for gennemførelsen således var til stede i 1981, gik der alligevel seks år, før enhederne kom på plads på Højstrup. 

Forsvarsforliget 1981

Den 12. august 1981 indgik fem politiske partier i Folketinget (Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti) under ledelse af daværende Statsminister Anker Jørgensen (S) en treårig forsvarsaftale for 1982 - 84, efter at Det Radikale Venstre kort tid forinden havde forladt forhandlingerne. Forsvarsaftalen omfattede bl.a. afløsning af NIKE med lejet, amerikansk HAWK materiel. Dette blev godkendt af forligspartierne den 20. januar 1982.

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 2. juni 1982 med forligspartiernes og Fremskridtpartiets stemmer, at der blev anvendt 193 millioner kroner til leje og opstilling af to HAWK Eskadriller ved Odense. 

Oprettelsen af HAWK Eskadriller.

Ved en parade den 1. marts 1983 ved Luftværnsgruppens hovedkvarter på Flyvestation Skalstrup ved Roskilde blev NIKE-systemet officielt nedlagt og HAWK Eskadrillerne 531 og 532 oprettet.

De to eskadriller blev i opbygningsfasen midlertidigt placeret i de nedlagte NIKE afskydningsområder ved Tune syd for Roskilde og ved Sigerslev på Stevns.

Føringsstaben, som benævntes HAWK Afdeling Vest, blev oprettet den 1. oktober 1984 og midlertidigt placeret på Flyvestation Skalstrup.

Forsvarsministeriet forventede dengang, at stillingsområderne ved Højstrup ville være klar til indflytning i løbet af 1985, da der var politisk flertal i Folketinget for at iværksætte projektet. 

Eskadrillerne bygges op.

Det lejede HAWK materiel blev hentet i USA i foråret 1983 og derfra sejlet til Køge. Efter modtagelsen blev det udleveret til eskadrillerne, som få måneder efter var klar til skud med det. Det øvrige materiel blev leveret i løbet af 1983 - 85.

Eskadrillerne var derfor i 1985 fuldt ud klar til at blive indsat i luftforsvarsrollen på Fyn. Noget af personellet havde endda i forventning herom købt bolig på Fyn og flyttet familien dertil i 1985. Men så let gik det ikke! 

HAWK-enheder flyttede fra Sjælland

Den 15. august 1985 fik personellet i Eskadrillerne 531 og 532 fast tjenestested i Odense og administrationen flyttede til interimistiske faciliteter på Odense Kaserne.

Da der stadig var politiske problemer i forbindelse med etableringen af de endelige stillingsområder ved Højstrup, blev HAWK materiellet samtidig kørt over Fyn og opstillet midlertidigt i det sydlige Jylland for at deltage i luftforsvarsøvelser. 

Modstand mod HAWK i Langeskov Kommune

På grund af det politiske tovtrækkeri om godkendelsen af lokalplanen for Højstrup, ville anlægsarbejderne blive væsentligt forsinket, hvorfor Forsvarskommandoen var nødt til at leje arealer andre steder på Fyn til midlertidig opstilling af eskadrillerne.

Den 19. juni 1985 orienterede borgmester Carl Erik Jepsen på et lukket møde i Langeskov Kommunalbestyrelse om en henvendelse fra Forsvarskommandoen om midlertidig opstilling af Eskadrillerne 531 og 532 i to år på godset Rønninge Søgårds jorder. Han vurderede, at 10 var for og kun 5 imod.

I midten af september 1985 var de to eskadriller imidlertid færdig med øvelserne i Jylland og skulle nu “hjem til Fyn” Men både det endelige stillingsområde ved Højstrup og det midlertidige ved Rønninge Søgård afventede stadig politisk godkendelse og igangsætning af de efterfølgende entreprenørarbejder der. 

Modstand mod HAWK i Nyborg Kommune

Forsvarskommandoen var nødt til at finde en mark på Fyn, hvor de to HAWK eskadriller kunne opstilles i en “midlertidig-midlertidig” feltmæssig stilling, indtil det midlertidige stillingsområde ved Rønninge Søgård var klar til indrykning.
Da forsinkelserne på Rønninge Søgård-projektet blev erkendt, ansøgte Forsvarskommandoen Nyborg Kommune om tilladelse til at leje afhøstede marker på Juelsberg Gods ved Regenstrup nord for Nyborg i perioden 15. september til 15. november 1985. Landbrugsministeriet meddelte, at dette ikke ville stride imod landbrugspligten.

Den 18. september ankom de to eskadrillers materiel fra Jylland, bortset fra 18 skarpe raketter, som ankom dagen efter. Raketkortegen havde eskorte af færdselspolitiet fra Odense og blev modtaget af Nyborg politi ved motorvejsafkørslen i Hjulby. I stedet for at dreje mod Juelsberg fra Odensevej, fortsatte kortegen ind mod Nyborg og kørte ad Frisengårdvej til Skaboeshuse og Nordenhuse, inden den nåede Regenstrup af bagvejen. 

Afslutning

1. maj 1986 HAWK Afdeling Vest, Eskadrille 531 og Eskadrille 532 flytter tilbage til midlertidige faciliteter på Odense Kaserne med opstilling af HAWK materiellet i feltmæssige stillinger ved Rønninge Søgård, hvor eskadrillerne blev indmeldt som fuldt operative kampenheder til SACEUR Juli 1987. Eskadrille 532 flyttede fra Rønninge Søgård til sit endelige stillingsområde på Højstrup øvelsesplads ved Odense.

Da de to nye HAWK eskadriller blev oprettet, var det uafklaret, hvor de endelig skulle placeres. Langelandsfortet, Haderslev og Fredericia’s garnisoner var bland andet inde i billedet. Rekrutteringen af det faste personel var derfor fra starten en yderst kompliceret sag. Da placeringen på Højstrup i 1981 blev besluttet i Folketinget, havde ingen forudset, at byggeriet kunne forsinkes i over to år på grund af lokal modstand.

Det lykkedes alligevel for Luftværnsgruppen at bemande raketenhederne og flytte dem fra Sjælland til Fyn via Jylland og dog fastholde det meste af personellet.

HAWK enhederne kom bogstaveligt talt i klemme mellem en lille del af den fynske befolkning repræsenteret bland andre af “Initiativgruppen” og “Folkebevægelsen mod HAWK raketter på Østfyn” og de offentlige instanser. Denne meget aktive befolkningsgruppe forstod at udnytte demokratiets spilleregler til det yderste, hvorved HAWK opstillingen blev forsinket - men ikke forhindret.

Da Eskadrille 531 og Eskadrille 532 endelig i september 1987 rykkede ind i de færdige stillingsområder på Højstrup Øvelsesplads var det for personellet en stor lettelse at vide, at deres omflakkende tilværelse nu var slut, de havde nu den længe savnede faste hjemmebase, hvorfra deres øvelsesvirksomhed som mobile enheder udgik.

1981 blev Eskadrille 532 (NIKE) nedlagt, men da man udskiftede NIKE med HAWK, blev Eskadrille 532 (HAWK) oprettet den 1. marts 1983. Eskadrillen blev opstillet på Stevns med henblik på senere at flytte til Højstrup ved Odense. På grund af lokalpolitisk modstand udviklede flytningen til Odense sig imidlertid ikke som planlagt.

Befolkningen frygtede, at placeringen af Eskadrille 532 i Højstrup ville forvandle Odense til et bombemål. Denne polemik kombineret med manglende politisk vilje op til et kommunalvalg medførte, at der ikke kunne opnås enighed om den lokalplan, der var en forudsætning for, at byggeriet af et nyt stillingsområde kunne sættes i gang. Da Eskadrille 532 i august 1985 flyttede fra Stevns for at gennemføre en måneds øvelse i Jylland. Tactical Fighter Weaponry i Varde og Buzzer Fun i Haderslev blev eskadrillen efterfølgende opstillet på en mark lejet af Juelsberg Gods ved Nyborg. Denne opstilling mødte imidlertid også stor lokalpolitisk modstand, så efter kun 3 måneder flyttede Eskadrillen til Flyvestation Karup. Her lå Eskadrille 532 fra november 1985 til maj 1986. I juni 1986 flyttede eskadrillen så til Rønninge Søgaard ved Langeskov på Fyn, hvor ESK blev indtil august 1987. Herefter flytter eskadrillen til Varde for at deltage i Øvelse Buzzer Fun.

Først i september 1987 er stillingen på Fynske Livregiments øvelsesterræn færdigbygget, så Eskadrille 532 kan flytte ind.

CHEFER FOR ESKADRILLE 532

Major          Anker Petersen          01 MAR 1983 - 14 AUG 1985

Major          Torben Laursen          01 FEB  1986 -  30 SEP   1989

Kaptajn       Peter Burkal                01 OKT  1989 - 31 DEC  1992

Kaptajn       Kim Nødskov             01 JAN  1993 - 07 MAR  1993

Major          Michael Schrøder        08 MAR 1993 - 31 MAJ  1993

Kaptajn       Kim Nødskov              01 JUN  1993 - 31 AUG  1993

Kaptajn       Claus D. Bloch             01 SEP  1993 - 30 JUN  1994

Major           Jens E. Mortensen       01 JUL   1994 - 30 NOV  1995

Major          Anders S. Børgesen     01 DEC 1995 - 14 SEP  1998

Kaptajn      Alan Killerich               15 SEP  1998 - 31 DEC  1999

Major          Jens G. Lindvig            01 Jan   2000 - 30 JUN  2002

Kaptajn      Jens P. Have                  01 JUL   2002 - 31 DEC  2002

Major         Søren W. Clausen         01 JAN  2003 - 25 JUN  2004

Major         Kim Poulsen                  26 JUN  2004 - 28 FEB  2005

Stevns
Stevns
Odense
Odense
Messeliv
Messeliv
Hovsa
Hovsa
TAC Fire pokal
TAC Fire pokal
Loader arbejde
Loader arbejde
Morgenbord
Morgenbord

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...