Luftforsvarets Veteraner

Eskadrille 534 HAWK

Chefskifte 1994 Hans C.E. Nielsen

ESKADRILLE 534 

Eskadrille 534 er flyvevåbnets yngste HAWK-enhed. Eskadrillens historie i flyvevåbnet går tilbage til 1962, hvor den - udstyret med NIKE missilsystemet - blev overført fra hæren. Frem til 1983 var enheden placeret ved Tune, stadig med NIKE. Enheden blev herefter nedlagt.

1. februar 1986 genopstod eskadrillen som HAWK-enhed i det gamle NIKE Eskadrille 533 afskydningsområde på Stevns.

Efter 1½ års opbygning flyttede eskadrillen - i august 1987 - med "Vognmandsruten" til Flyvestation Karup til et midlertidigt stillingsområde ved exit 32. Dette var dog ikke første gang flyvestationen stiftede bekendtskab med HAWK, idet eskadrille 531 og 532 allerede havde været her i flere omgange under deres turbulente start. Bemandingen var ved at nærme sig 100 mand og på det tidspunkt havde eskadrillen omkring 40 køretøjer, så ankomsten til Karup blev vist bemærket af de fleste på flyvestationen. På trods af den, til tiden, støjende adfærd, følte alle i eskadrillen sig meget velkommen på Flyvestation Karup.

Det næste år var eskadrillen spredt over det meste af flyvestationen med elkraft værksted i hangar 11, materielopbevaring i hangar 12, missiloplagring i CAT, administration i bygning 8, indkvartering af værnepligtige mm. i bygning 9 og garage i Gedhus. Den daglige tjeneste foregik blandt andet i flere bunkere, et udvalg af skurvogne og telte samt i det kendte midtjyske lyng. Vagttjenesten blev varetaget fra en skurvogn, og det blev til en del møder med hundepatruljen, når vagten skulle forrette sin nødtørft efter mørkets frembrud.

Efter en lang vinter med hård frost, bortblæste radartelte og lydprøver fra ESK 725 motorprøvestand var det nuværende eskadrilleområde, i daglig tale "SITEN", færdigt i september 1988. Til stor forundring for noget af flyvestationens personel forlod eskadrillen straks den nye site, umiddelbart efter indflytningen, for at tage på øvelse.

I 1989 bestod eskadrillen sin første TACEVAL og blev tilmeldt NATO som "operativ kampenhed". Derefter er tiden gået med forskellige øvelser rundt om i Jylland, årlig deltagelse i TFW i Oksbølområdet, Taktiske skydninger på Kreta hvert andet år, deltagelse i flyvestationens øvelse URKOK og TACEVAL. På trods af det tætte samarbejde med flyvestationen er der stadig nogle få, der mener, at HAWK har for mange øvelser i naturen og derfor hører til hæren. Heldigvis er der også nogle "gamle" flyvestationsfolk, der med tiden har ændret mening og nu spiser deres madpakke i eskadrille 534.

CHEFER FOR ESKADRILLE 534

Major          Svend Bergstein        01 FEB  1986 - 31 JUL   1986

Kaptajn      Knud H. Andersen fg. chef 01 AUG 1986 - 30 JUN  1987

Major         Jørgen U.H. Petersen 01 JUL   1987 - 26 JUN  1988

Major        Egon H. Poulsen         27 JUN  1988 - 27 MAJ  1990

Major        PeterB.Lund                28 MAJ  1990 - 31 AUG  1991

Major        PoulC.Søgaard           01 SEP  1991 - 30 JUN  1992

Major        Steen Mikkelsen        01 JUL   1992 - 30 JUN  1994

Major        Hans C.E. Nielsen     01 JUL   1994 - 14 JAN   1996

Kaptajn    Kim Nødskov            15 JAN  1996 - 30 SEP  1996

Kaptajn   Søren S. Christensen  01 OKT  1996 - 29 MAJ  1998

Major      Kern Oddershede       30 MAJ  1998 - 30 JUN 2000

Kaptajn  Asger S. Pilgaard         01 JUL   2000 - 30 JUN  2003

Kaptajn  Esben S. Larsen            01 JUL   2003 - 31 JUL   2004

Kaptajn  Lars Bak                        01 AUG 2004 - 28 FEB  2005

Midlertidig IRS

IRS

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...