Luftforsvarets Veteraner

HAWK til Danmark

HAWK historie

Den oprindelige betegnelse for systemet var henført til rovfuglen høgen på engelsk hawk. Senere kom forkortelsen HAWK til at stå for ”Homing all the way killer”. Udviklingen startede i 1952 som et ” low- to medium altitude- surface  to air- missile system”  og blev i 1957 stillet til rådighed for Europa. I 1954 fik Raytheon kontrakten på at udvikle HAWK systemet. I 958 fik Danmark tilbuddet om levering af systemet, der skulle fremstilles i Europa af Thomson, Frankrig, Telefunken, Tyskland, Finmecanica, Italien, Ateliers de Construction Electrique de Charleloi, Belgien og Philips, Holland.

Der blev udført 130 prøveskydninger på Hammaguir, Colomb-Bechar, Algeriet og 35 på Salto di Quirra, Sardinien. I 1961 tilbød USA som våbenhjælp det ny fremstillede HAWK materiel, mod at Danmark tilvejebragte personellet og betalte driftsudgifterne. Danmark accepterede tilbuddet om levering af 4. HAWK eskadriller til opstilling i nærheden af NIKE enhederne, og derved at afhjælpe dette systems svagheder overfor lavtgående mål, der var en stor trussel under den kolde krig.

HAWK enhederne skulle derfor opstilles i stationære stillinger (sites) i nærheden af NIKE stillingerne. Stabs- og støttefunktionerne skulle inkorporeres i de eksisterende funktioner i Avedørelejren.  De kommende sites skulle etableres således:

  • Eskadrille 541 først på Flakfortet og senere på Middelgrundsfortet (1968)
  • Eskadrille 542 Birkelundsgårdens areal på Aflandshage på Sydamager
  • Eskadrille 543 arealet ved Stevns Fyr ved Højerup
  • Eskadrille 544 Svælgsgårds landbrugsareal ved Tune syd for Roskilde

Alle sites skulle Nato fælles financierers, men det kom til at tage lang tid, så spaderene blev først stukket i jorden de 4 steder i sommeren 1966. Det blev heller ikke nogen let sag at skaffe personel til de nye sites og stabs- og støttefunktioner. Der blev søgt personel i alle steder i Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren. Men i 1963-64 begyndte kurserne på Redstone, Arsenal, Alabama og Fort Bliss, El Paso, Texas og sluttede med en parade og formering af de 4 HAWK eskadriller den 8. oktober 1964 på Fort Bliss, Texas, samt Direct Support Unit (DSU) på Redstone Arsenal, Alabama.

                                                              (uddrag fra bogen HAWK i Danmark)

Eskadrille 541 formeret 8. oktober 1964 Fort Bliss Texas

Eskadrille 541 sites Flakfortet & Middelgrunden

Eskadrille 542 formeret 8.oktober 1964 Fort Bliss Texas

Eskadrille 542 site på Birkelundens areal Aflandshage Amager

Eskadrille 543 formeret 8.oktober Fort Bliss Texas

Eskadrille 543 site ved Stevns Fyr

Eskadrille 544 formeret 8. oktober 1964 fort Bliss Texas

Eskadrille 544 site Svælgsgård Tune

Staben formeret 8. oktober 1964 Fort Bliss Texas

Staben fik hovedkvarter i Avedørelejren til den nye kaserne i Skalstrup blev færdig i 1971.

HAWK uddannelsen i USA

Uddannelsen foregik på US Army Air Defense School, Fort Bliss, Texas, USA og bestod af følgende kurser:

HAWK PULSE ACQUISITION RADAR AND BATTERY CONTROL CENTRAL COURSE

HAWK CONTINUOUS WAVE RADAR COURSE

HAWK MISSILE AND LAUNCHER COURSE

Disse kurser krævede ikke svendebrev og ingen forudgående elektronikbaggrund, men forinden blev ansøgerne udpeget til at gennemgå et for kursus på 3 måneder i grundlæggende elektronik og engelsk i Jonstrup lejren. Kurset skulle gennemføres med et tilfredsstillende resultat og var en forudsætning for beordring på kursus i USA. Der var 57 deltagere.

Alle tekniske kurser startede med 3 måneder Basic Electronic og forsatte derefter ved Low Altitude Air Defense Department med uddannelsen på HAWK udstyret. Undervisningen var tilrettelagt således, at der var teori om formiddagen og praktik om eftermiddagen. For at bestå den ugenlige test var kravet min. 70 %                             

HAWK SUPERVISOR COURSE kunne søges af operative og tekniske officerer med fagkode 30 elektronik eller fagkode 42 instrument og elektrikere. Der var 7 deltagere og afrejsen var 5. august 1963.

HAWK OFFICER COURSE havde 27 ansøgere med meget forskellig baggrund. Det indledende møde foregik i Avedørelejren i den gamle stabsbygning fra 10. Luftværnsafdeling. Den 1. august 1964 blev deltagerne sendt til uddannelse på Fort Bliss.

PULSE KLASSEN: Bag f.v.:F.Aa.B.Clausen-P. Larsen. Mid f.v. J.N. Andersen-S.T. Laursen-M. Brixvold-H.M. Hansen-E. Madsen. For f.v.:T. A. Jørgensen-F. Østerbye-S.Aa.B. Hansen-T. Larsen-J.J. Jakobsen- K.B. Jørgensen-H.J. Jerichau ikke på foto.

CW KLASSEN: Bag f.v.: A. Petersen-N.P. Hernvig-J. Buch-K.A.H. Jensen-N. Rewitz Mid f.v.: H. Petersen-P.J. Mygil-E.G. Thuesen-P. Kirkegaard-D.L. Andersen-H. G. Jensen-S.B. Jørgensen- E. P. Petersen. For f.v.: B. L. Albret- I. Olsen-I-C.J Petersen- C.B. Termansen-R.T. Hansen

MISSILE KLASSEN. Bag 4 række f.v.: F.W. B. Jensen-J.A.C. Rasmussen-A. Rasmussen-H.V. Hansen. 3 række f.v.: K.G. Lund-L.I. Hansen-J.M.P. Sperling-H.J. Raben-I. Luchow Nielsen-C. B. Christensen. 2 række f.v.: F.E. Refsgaard--P.J. Westphal-B. Ørding-H.C. Sørensen-G. Andresen-A.W. Larsen-K.Nielsen. For f.v.: P. Maarbjerg-K.O. Povlsen- P. Feldby -S.E.V. Villadsen-S.Aa Jensen-P. Madsen-W.E.S. Staal

SUPERVISOR KLASSEN: Bag f.v.: K.B. Jørgensen - C.A. Johansen - G.C.D. Jensen - N.P. Hansen. For f.v.: H.S. Olsen - N.E. Ahlegaard - U. Andersen.

HAWK OFFICER KLASSEN: Bag 4 række f.v.:R. S. Hansen -S.Aa. Lange-S.T. Clausen-P. Alstrup-W.W. Hegaard-S.E. H. Jensen. 3 række f.v.: J.E. Rasmussen- M. Halfdaner-A. Petersen-A. Madsen- B.H. Jensen- P.E. Kristensen. 2 række f.v.: E. Holck-A.B. Baunkilde- J. Møller-I.M.O.H. Fahle- P.R. Findshøj-P.R.Christensen-H. Larsen-O.D. Strøm.For 1 række f.v.: K.L. Mogensen-F.C.E. Peitersen-K.W. Hansen-P.A.H. Hansen-S.E.Nielsen. A.T. Bruhn,F. Caspersen,H.A. Etzerodt er ikke med billedet

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...