Luftforsvarets Veteraner

HAWK ØST

HAWK afdelingerne og tilhørende værksteder

Da NIKE blev nedlagt i 1982/83 blev det besluttet at anskaffe yderligere 4 HAWK eskadriller (indledningsvis lejet senere købt), der skulle opstilles på Fyn og i Jylland. Organisatorisk blev det besluttet, at den operative ledelse af skulle ske efter tysk og amerikansk mønster med en afdelingsstruktur og de otte danske HAWK eskadriller blev derfor delt op i 2 afdelinger – HAWK afdeling (HAFD) Vest (Jylland/Fyn) og HAFD Øst (Sjælland) – med 4 eskadriller i hver afdeling. Samtidig blev det besluttet, at de to HAFD skulle have hver deres værkstedsenhed HAWK Værksted Øst/Vest eller Direct Support Unit (DSU), som værkstederne kom til at hedde i daglig tale.

De to afdelinger med tilhørende værksteder blev de operative føringsenheder for HAWK eskadrillerne og ansvarlig for deres træning i såvel freds- som krigsopgaver. Afdelingerne var fuldt mobile og deployerede på lige fod med eskadrillerne.

I 90erne efter den kolde krig fik afdelingerne forskellige opgaver: HAFD Vest fortsatte samarbejde med Jyske/Danske division omkring luftforsvar af divisionen under fremrykning. Dette samarbejde var indledt allerede tidligt før den kolde krigs ophør umiddelbart efter oprettelsen af afdelingen.

HAFD Øst fik til opgave midt i 90erne at oprette HAWK reaktionsstyrke, og dette blev gjort med ESK 543 som stamenhed med bidrag fra primært fra de øvrige sjællandske eskadriller. Fra begyndelsen af 90erne og frem til lukning af HAWK systemet var afdelingen derfor blevet føringsenhed for en international mobil enhed, der kunne operere over hele Europa. Øvelsesmæssigt var HAFD Øst med sin reaktionsstyrke indsat i England, Norge, Tyskland, Frankrig, Portugal, Grækenland og Polen.

                                                                                  Indlæg af OBLT Jørn Due

                                                                               Chef for HAWK ØST 1994-1998

HAWK AFDELING ØST blev oprettet på Flyvestation Skalstrup 1. august 1988, hvor den kun var i kort tid. Den 1. januar 1989 blev afdelingen flyttet til ESK 534´s tidligere afskydningsområde i Tune med den første selvstændige chef. Den 11. januar 2005 blev det jordbaserede luftforsvar nedlagt ved en parade på Flyvestation Skalstrup. Nedlæggelsen blev foretaget af CH FTK GM Leif Simonsen.

              CHEFER FOR HAWK AFDELING ØST/KONTROL- OG LUFTFORSVARSCENTER ØST.

Major                     K. Ebbe Rosgaard            01 JAN 1989 - 30 APR 1989

Oberstløjtnant       K. Ebbe Rosgaard            01 MAJ 1989 - 31 AUG 1990   

Oberstløjtnant       Erling Jensen                   01 SEP 1990 - 31 JAN 1991

Oberstløjtnant       Kurt H. Jepsen                01 FEB 1991 - 31 OKT 1992

Oberstløjtnant       K. Å. F. Morthensen       01 NOV 1992 - 28 FEB 1994

Oberstløjtnant       Jørn Due                         01 MAR 1994 - 30 APR 1998

Oberstløjtnant      C.J.D. Dirksen                 01 MAJ 1998 - 30 SEP 1998

Oberstløjtnant      B.K. Pedersen                  01 OKT 1998 - 31 AUG 2001

Oberstløjtnant      Michael Bygholm            01 SEP 2001 - 31 AUG 2003

Oberstløjtnant      F.B. Johansen                 01 SEP 2003 - 30 JUN 2004

Major                   Claus Elbert fg . chef       01 JUL 2004 - 31 AUG 2004

Major                   Mikael Peytz fg. chef       01 SEP 2004 - 30 JUN 2005

Oberstløjtnant     F. B. Johansen                 01 JUL 2005 – 31 DEC 2005                                    

AFVIKLING AF HAWK MATERIELLET 

Til at forestå og gennemføre afviklingen af det tilbageværende materiel blev der oprettet 2 Projekteskadriller 1 i Øst og 1 i Vest. Disse skulle færdiggøre arbejdet i løbet af 2005, hvorefter de blev nedlagt ved årets udgang.

PROJEKTESKADRILLE ØST

Kaptajn                      Martin H. Andersen                   01 MAJ 2005 - 30 JUN 2005

Premierløjtnant          M. Silleberg Petersen                  01 JUL  2005 - 31 DEC 2005

                                                                                        (Fra bogen HAWK I DANMARK)

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...