Luftforsvarets Veteraner

Eskadrille 542

I 1942 eksproprierede Krigsministeriet gårdene Birkelund, Aflandshage og Sandager-gaard på foranledning af Den tyske Værnemagt. Officielt som skydeterræn men uofficielt ønskede tyskerne at opføre et radaranlæg på Sydamager. Radaranlægget blev opstillet i 1942 mellem gårdene Birkelund og Aflandshage lige over for Skolevej og fik kodenavnet "Krokodil". Efter befrielsen havde modstandskompagnierne "Ampa" B4 og B5 kvarter på Birkelund i et par måneder i sommeren 1945.

Fra 1964 til 1965 er det kommende personel under uddannelse ved U.S. Army på Fort Bliss i Texas. Eskadrillen 542 (ESK 542) oprettes officielt den 8. oktober 1964 på Fort Bliss ved en parade. Uddannelsen slutter i januar 1965 med at eskadrillen foretager en skarpskydning med HAWK missiler på Mc. Gregor Range i New Mexico og vender hjem til Danmark primo februar 1965 for at blive indkvarteret på Dragørfortet.

Det var meningen, at ESK skulle have gården Birkelund som hjemsted, men arbejdet med at ombygge gården var endnu ikke begyndt, hvorfor Dragørfortet blev det midlertidige hjemsted med kvarterer, administration og forplejning. Arbejdspladsen med radarer og missiler, kaldet "siten", var heller ikke færdig, men da hverken radarer eller missiler var endnu ankommet fra USA, så der var begrænsede muligheder for træning af det nyuddannede personel. Dette blev der rådet bod på ved at personellet blev sat i swing med selv at anlægge en midlertidig "site" på det areal, hvor "Krokodil" havde ligget. Konstruktionsmaterialet var sand fra den vestligste vold på skydebanen, jernbanesveller fra DSB og knofedt. Højene til radarerne konstrueres med et skelet af jernbanesveller og dækkes med sand, tilkørselsveje er enten sveller eller PSP (Perforated Steel Planking) plader. Til beskyttelse mod vejr og vind blev der rejst et antal 24 mands telte. Der skulle bruges et til adgangsvagten, til tut, til lager og et som sovetelt til beredskabsholdet.

I foråret 1965 foregik 2 x 6 ugers operativ træning ved en amerikansk HAWK enhed i Vesttyskland, Hohenfels tæt ved grænsen til Tjekkoslovakiet.

I efteråret 1967 er ombygning af Birkelund og anlæg af "Site" færdig så eskadrillen kan flytte udstyret fra den midlertidige "Site" og ind på Birkelund.

Da den nye "Site" skulle tages i brug, fik dette direkte betydning for beboerne i det nærliggende Søvang. Uddrag af skrivelsen som blev sendt til lodsejere på Sydamager:

”Man skal herved meddele, at ekspropriationskommissionen vedrørende militære anlæg på Øerne har vedtaget et for Ministeriet for offentlige Arbejder modtaget, af Forsvarsministeriet udarbejdet forslag til pålæg af servitutter i anledning af etablering af et stationsområde ved Aflandshage.

Kommissionens vedtagelse af det pågældende forslag indebærer, at der pålægges Deres ejendom servitut om størst tilladelig byggehøjde på 8 m.

Pålægget har virkning fra 1. oktober 1967, og tinglysning af servitutten sker uden udgift for Dem ved Kommissariatets foranstaltning.

Kommissionen vil foretage besigtigelse af de enkelte ejendomme, og der vil derefter i det møde, hvortil de nu er indkaldt, blive forhandlet med Dem om erstatning for servitutpålægget, og for at De selv må foretage eller lade foretage nedskæring af den i fortegnelse angivne beplantning på Deres ejendom”.

Kommissarius ved Statens ekspropriationer på Øerne

Landgreven 4, København K, den 23. maj 1967

Lindtner

Personellet kunne nu flyttes fra Dragørfortet til Birkelund. Frivilligt personel med fast kvarter blev indkvarteret på Flyvedetachement Kongelunden. Værnepligtigt personel blev indkvarteret på Birkelund i sovesale. Dette var en midlertidig løsning indtil indkvarterings-området på Flyvedetachement Kongelunden blev udvidet med 2 bygninger.

ESK 542 opererede fra denne ”site” indtil flytning til Flyvestation Skalstrup (FSNSKL), hvor ESK overtog uddannelsesansvaret fra ESK 541. Der blev opført en træningssite på FSNSKL på det lukkede område. Udover uddannelse/træning af HAWK personel gennemførte de også uddannelse/træning af STINGER personel. STINGER taktiske skydninger blev gennemført på Gniben.

ESK 542 blev nedlagt den 11. januar 2005.

CHEFER FOR ESKADRILLE 542

Major      Henrik A. Etzerodt     08 OKT  1964 - 31 JAN  1965

Major      Knud L. Mogensen     01 FEB   1965 - 14 NOV 1971

Kaptajn   Henry G. Petersen      15 NOV 1971 - 29 FEB  1972

Major      Knud Rasmussen        01 MAR 1972 - 11 JUL  1976

Major      John R.A. Olesen         12 Juli  1976 -   30 SEP  1979

Major      Mogens K. Heltenov   01 OKT  1979 - 31 MAJ  1982

Major      Knud Aa. F. Morthensen 01 JUN  1982 - 14 OKT  1982

Major      Erling Jensen                 15 OKT  1982 - 30 APR  1985

Major      Knud Aa .F. Morthensen 01 MAJ  1985 - 30 JUN  1985

Major      Benny C. Hansen          01 JUL   1985 - 31 JUL   1986

Major      Svend Bergstein            01 AUG 1986 - 30 JUN  1988

Major      Lars C. Fynbo                01 JUL   1988 - 31 MAJ  1989

Major      Gunnar Ildor                 01 JUL   1989 - 02 DEC  1990

Kaptajn   Jens E. Mortensen fg. chef  03 DEC 1990 - 09 JUN  1991

Major      Henrik R. Lundstein    10 JUN  1991 - 25 JUN  1993

Major      Poul E. Andersen          26 JUN  1993 - 30 JUN  1995

Major      Mikael Peytz                  01 JUL   1995 - 04 OKT  1998

Major      Thomas N. Bork            05 OKT  1998 - 31 JUL   2000

Major       Klaus M. Pedersen       01 AUG 2000 - 30 APR 2001

Kaptajn    Jan Henneberg              01 MAJ  2001 - 27 JUN  2003

Major       Tommy S. Nielsen        28 JUN  2003 - 31 AUG  2004

Kaptajn    Martin Illemann            01 SEP  2004 - 30 APR  2005

Tysk radarstation Krokodil
Würzburg Riese
Tysk radarstation Krokodil Würzburg Riese
Birkelund under krigen
Birkelund under krigen
ESK 542 Birkelund
ESK 542 Birkelund
Hohenfels
Hohenfels
Trætoppe afskåret
Trætoppe afskåret
ESK 542 firing HAWK
ESK 542 firing HAWK
25 år jubilæum
25 år jubilæum
25 år jubilæum
25 år jubilæum
NCO messe
NCO messe
Lukning af ESK 542
Lukning af ESK 542

ESK 542 lukkes

Nyeste kommentarer

21.07 | 22:18

Hej jeg var med til at oprette ESK 534 Hawk fra dag 1 ved flyvestation Sige...

16.07 | 06:30

Hej Arne. Tak for din mail. Altid velkommen på arkivet. Husk også vores ...

15.07 | 17:55

Hej Navn Arne Ditlevsen. Jeg var konstabel i 534 fra 1. november 1963 t...

14.07 | 07:08

Hej Torben. Det er iorden og jeg regner med, at du markerer billeder...